Απολογισμός 2022

Έγκριση Απολογισμού ΠΕΑΚ Πάτρας 2022