Κανονισμός Λειτουργίας

Ημερήσια Διάταξη (1115/21-09-2020). “Εγκριση νέου Κανονισμού Λειτουργίας Αθλητικών Εγκαταστάσεων ΠΕΑΚ”

Απόφαση (Φ.Ε.Κ. τ. Β΄ 847/11-7-2000). “Κανονισμός λειτουργίας των Εθνικών και Δημοτικών Γυμναστηρίων της χώρας (Ν.Π.Δ.Δ.)”

Μετάβαση στο περιεχόμενο